Fra Privatarkiv 211 ved Statsarkivet i Trondheim:


Klasse 8 Bergregnskaper

Klasse 9C Regnskaper og ekstrakter
9C.1.2 Utdrag fra Røros bergverks lønningsprotokoll 1687

Klasse 10A Foranstaltninger
10A.1.1 (1652) Hans Lauritsens garmaker-kontrakt, hvor han forplikter seg til å lære opp Ernst Kristoffersen i garmakerkunsten
10A.1.1 (1652) Ernst Kristoffersens garmaker-kontrakt

Klasse 16A1 Jordegodset omkring Røros

Klasse 20 Verkets historie
20.1.3 (1651) Kullbrennernes ansøkning om 3 ort per læst kull
20.1.4 (1651-52) Regnskapsekstrakt
20.1.5 (1652) Brev fra Johannes Irgens til Lorents Lossius, med svar
20.1.7 (1660-61) Bergmester Taxes regnskap (10.3.2011)
20.1.8 (1665) Bergfolkenes klage til stattholderen angående pålegg om militærtjeneste (10.3.2011)

Tilbake