Kristian Hassel bygde kvern i Hasselelva i 1906.
Kverna midt i bildet. Sagbruk til venstre. Gården Ratet i bakgrunnen.
(Bildet er muligens fra 1920-tallet).