Kristian bygde hus på Sve i 1906.
Her bygges kårstue.
(Bildet er antagelig fra begynnelsen av 1930-tallet).


Vinterbilde. Her er kårstua ferdigbygd.