Artilleriets underoffiserskole i Trondheim
Avgangsklassen 1896.

Bildet er tatt i Oslo hvor en del av undervisningen ble gitt.

(for mer informasjon om skolen anbefales:
"Biografialbum A.R. 3
1767 - 1931
Trøndere som er utdannet som
artilleriunderoffiserer og andre underoffiserer
som har gjort sin militærtjeneste ved
artilleriavdelingen i Trøndelag."
Utgitt av Feltartilleriregiment
nr. 3's befalslag
1960)